Zicht op de Risicokaart?

Via Risicokaart.nl kunt u eenvoudig de risico’s bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgt advies over wat u in zo’n geval moet doen.

De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico’s in uw omgeving. De toelichting bij de kaart geeft bovendien aan hoe en waarmee inwoners zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. Daarnaast is de risicokaart bedoeld om iedereen te laten nadenken over hoe we de veiligheid in onze leefomgeving kunnen vergroten.

Er zijn nogal wat partijen betrokken bij het samenstellen van de risicokaart, namelijk het Rijk, de provincies en gemeenten, veiligheidsregio’s, eerstehulpdiensten en de waterschappen. Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de brandweer en milieudiensten.

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. Dat is een wettelijke taak die provincies uitvoeren. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html?ext=232115,579100,234099,580249&thema=kwetsbareobjecten”]