Werkzaamheden Brailleweg

Zie ook: Aanpak Ring Zuid, nieuwsbericht 4 maart 2020: “Zo gaat het Julianaplein er straks uitzien.”

De planning is dat het nieuwe Julianaplein in 2024 klaar is. De bouw gebeurt stap voor stap.

De verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen. De wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Op de onderste rijbaan komt het verkeer Hoogezand (A7) richting Assen (A28). Daarboven komt de rijbaan voor het verkeer van Assen (A28) naar Drachten (A7). Helemaal bovenaan komt de rijbaan voor het verkeer van Drachten (A7) naar Hoogezand (A7) en omgekeerd. De bovenste rijbaan ligt straks ongeveer vijf meter hoger dan de verkeerslichten nu. Langs deze stapeling van rijbanen loopt de rijbaan van Assen (A28) naar Hoogezand (A7) en de rijbaan van Drachten (A7) naar Assen (A28).

Verkeer vanuit Assen (A28) richting het centrum gaat straks al vlak voor het Julianaplein van de A28 af. Dit verkeer rijdt via de Brailleweg onder de A28 en de zuidelijke ringweg door richting centrum. In de nieuwe situatie kun je vanuit alle richtingen vanaf het Julianaplein via het Emmaviaduct naar de binnenstad rijden en andersom. Op dit moment kan dat niet als je vanuit Drachten komt.

Nog een verandering: aan de westkant van het Julianaplein rijd je nu nog via een beweegbare brug over het Noord-Willemskanaal. Hier komt een vaste brug waardoor je niet meer hoeft te wachten voor passerende schepen. De beweegbare brug is niet meer nodig, omdat de weg op dit punt hoger komt te liggen.

Op de foto is de nieuwe damwand te zien, waar straks het verdiepte fietspad komt te liggen.

Huidige stand van zaken:

Op dit moment (begin maart 29020) is de Combinatie Herepoort druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden aan de Brailleweg. De nieuwe damwand is al aangebracht, zodat een gedeelte van het fietspad tussen de Van Iddekingebrug en de Julianabrug, verdiept kan worden aangelegd.

Op maandag 24 februari is de Combinatie Herepoort begonnen met de aanleg van de nieuwe op- en afritten van de A28 ter hoogte van de Brailleweg. In een periode van vijftien weken worden er grote hoeveelheden zand aangevoerd. Het bouwverkeer moet onder andere door de Vondellaan. Er worden maatregelen genomen voor de verkeersveiligheid.

De afgelopen weken is het bouwterrein bij de Brailleweg ingericht en zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het aanbrengen van zand is de eerste stap in de bouw van de op- en afritten. Het zand wordt laag voor laag aangebracht, tot een hoogte van 9 meter boven de grond. Dat gaat in fases, in een periode van ongeveer 15 weken. De bulten zand worden in eerste instantie hoger dan uiteindelijk nodig is (=voorbelasting). Het zand moet namelijk eerst ‘inklinken’ zodat het steviger wordt. Als het zand stevig genoeg is, wordt de bovenlaag eraf gehaald om op de juiste hoogte te komen.

Het zand wordt aangevoerd op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Op die dagen rijdt er gemiddeld elke tien minuten een vrachtwagen met zand vanuit Hoogezand of Assen naar de Brailleweg. In de periodes dat het zand moet inklinken, rijden er geen vrachtwagens. Het bouwverkeer gaat onder andere over de Parkbrug, door de Vondellaan en de Van Ketwich Verschuurlaan. Het werkverkeer is genoodzaakt deze route te rijden omdat de Brailleweg éénrichtingsverkeer is.
De vrachtwagens zorgen voor extra verkeer. De chauffeurs houden rekening met de verkeerssituatie en letten goed op de verkeersveiligheid. Bij de rotonde in de Vondellaan worden borden geplaatst om fietsers te waarschuwen voor de ‘dode hoek’. Daarmee wordt bedoeld dat vrachtwagenchauffeurs in hun spiegels niet alles kunnen zien. Fietsers kunnen daarom het beste achter een afslaande vrachtwagen blijven. Bij de scholen in de wijk komen posters te hangen die de scholieren voor de dode hoek waarschuwen. Bij de Brailleweg worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer tegen te houden als vrachtwagens de weg moeten oversteken.

In het zandbed wordt gebruik gemaakt van verticale drainage. Er wordt gebruikgemaakt van een hydraulische graafmachine en een mast waar een lange pen in zit. De drain bestaat uit een soort platte rietjes die het water verticaal afvoeren.

De drains worden op de gewenste diepte aangebracht, waarna ze op het maaiveld schuin worden afgeknipt. De machinist kan alle gegevens, data, zien op een scherm in de cabine.