We gaan weer beginnen……

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen.

De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/basisscholen-en-kinderopvang-vanaf-11-mei-aangepast-open).

De Tamarisk aan de Canadalaan in Groningen

 

De Tamarisk verwoordt het op haar website op deze wijze:

We gaan weer beginnen……

Vanaf maandag 11 mei starten we weer voor 50%.   

“Na een lange periode van sluiting mogen we maandag 11 mei weer aan de slag. De afgelopen periode was bizar en onwerkelijk. Geen kinderen op school en alle leerkrachten druk met het verzorgen van onderwijs op afstand. Instructies werden opgenomen en op Youtube gezet, laptops zijn uitgeleend, materialen van school naar huis, zodat er zoveel mogelijk thuis kon worden gewerkt en we hebben het werken met “Teams” en “Zoom” ontdekt. Natuurlijk met vallen en opstaan. Ook hier veel dank en respect aan de collega’s, die binnen de kortste keren erin zijn geslaagd dit onderwijs op afstand vorm te geven. Ook de ouders/verzorgers verdienen hier respect voor de wijze waarop ze hun kinderen thuis hebben begeleid. Veel dank daarvoor. Ook willen we hier de opvangorganisaties niet vergeten die al snel de noodopvang hadden geregeld voor de kinderen van ouders/verzorgers in kwetsbare beroepen en ze waren er ook voor de kinderen in onveilige thuissituaties.

Maandag 11 mei gaan we dus weer aan de slag. maar wel voor 50%. We hebben al onze leerlingen verdeeld in twee groepen. De ene groep gaat op de maandag en donderdag naar school en de andere groep op de dinsdag en vrijdag. De woensdag is dan elke week een wisseldag. Ook gaan we tot de zomervakantie werken met een continurooster, want we willen geen “derden” in school, alleen het personeel dat het primaire proces verzorgt. Dit betekent ook dat ouders/verzorgers nu nog niet welkom zijn in onze schoolgebouwen.

De schooltijden zijn dan als volgt:

                     Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 u. – 12.00 u. en van 12.30 u. – 14.30 u.

                     Woensdag: 08.30 u. – 12.30 u.

Laten we hopen dat we ook deze organisatie snel weer kunnen afbouwen, maar vooreerst dient een ieder zich aan de regels te houden. Deze hebben we middels een protocol aan de ouders meegedeeld. Alleen zo kunnen we zorgen voor een gezonde en veilige schoolomgeving voor zowel de kinderen als de leerkrachten.”