W.A. van Lieflandschool gaat sluiten

De W.A. van Lieflandschool is voornemens om haar locaties aan de Canadalaan 8 en 10 op korte termijn te gaan sluiten. Dit heeft onder meer te maken met de regeringsmaatregel: (300 miljoen) bezuiniging in het speciaal onderwijs. De oudste groepen (incl. de autistengroep) zijn al verdeeld over de andere locaties. Nu nog wachten op de jongste groepen.

Zodra er meer bekend is zullen we u dat laten weten.

Zie ook: