Voorontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer gereed

Zoals wij eerder hebben bericht zijn er grootse plannen voor de Noordoosthoek van het Hoornse Meer. Het Hoornse- of Paterswoldsemeer wordt een stukje groter. Het Hampshire Hotel Hoornsemeer komt aan het water te liggen. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohammed, dus wordt er een flink stuk meer bij gegraven. Dit blijkt het het Masterplan Hampshirehotel, ‘De Stad aan het water.’

Voor de noordoosthoek van het Hoornse Meer is inmiddels een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het doel van dit bestemmingsplan is het opwaarderen van dit gebied ten behoeve van de recreatieve gebruikers, omwonenden en gasten van het Hampshire hotel met als belangrijk neveneffect de verbetering van de natuurwaarden en de toename van de biodiversiteit.

De gemeente Groningen publiceert het voorontwerpbestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer.

Onderdeel van het plan is de opwaardering van de directe omgeving van het Hampshirehotel. Het meer wordt verruimd, zodat het hotel ook aan de waterkant een voorzijde met een terras krijgt, alsmede een paviljoen (restaurant) in het water. Verder wordt er een boulevard aangelegd en komen er aanlegsteigers voor recreatieboten.

Het plangebied wordt globaal begrensd door het recreatiegebied langs de Onlandsedijk aan de noordkant; de Hoornsedijk langs het Noord-Willemskanaal aan de oostkant; het Hoornse Meer aan de zuidkant; de woonwijk Hoornse Meer aan de westkant.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Het Loket is in de week van 29 december 2014 gesloten. Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op het bovenvermelde adres verkrijgbaar.

Het plan ligt gedurende de inspraakperiode eveneens ter inzage in Maartenshof, Schaaksport 100-102, Groningen.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.

Een schriftelijke reactie kunt u van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 sturen aan de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Tijdens de inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Zie de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens en uw inspraakreactie kunt invullen. Dat formulier kunt u dan digitaal verzenden naar de gemeente. U krijgt een bevestiging van ontvangst.