Vleermuizen

Op 1 april 2018 begint het nieuwe vliegseizoen van de vleermuizen. Daarom worden in verband met de reconstructie van de Ringweg Zuid allerlei maatregelen genomen om de vleermuizen te “helpen” met vliegen.

Combinatie Heerepoort plaatst daarom schermen voor de vleermuizen op de schuine hellingen van de zogenaamde ambtenarenlus bij de Hereweg en de Kempkensberg. Deze schermen maken deel uit van de maatregelen die de aannemer moet nemen om het leef- en voedselgebied van de vleermuizen in de buurt van de ringweg te beschermen.

Op de Brailleweg, ter hoogte van de onderdoorgang van de A28, richting Vondellaan is op 26 februari 2018 een vleermuizennet geplaatst.