Videomanagementsysteem bruggen en sluizen

De oplettende buurtbewoner heeft inmiddels gezien dat de bruggen op afstand kunnen worden bediend. Aan weerszijden van de brug zijn  camera’s geplaatst en zijn aanpassingen gerealiseerd ten behoeve van het wegverkeer (extra verkeerslichten) en het verkeer te water. De bruggen over het Noord-Willemskanaal en het Hoornsediep maken inmiddels deel uit van het geautomatiseerde systeem.

Iddekingebrug

Van Iddekingebrug

Na een geslaagd pilotproject is Alphatron Security Systems in 2013 gestart met het project voor het leveren van een video managementsysteem voor de brug- en sluisbediening in de Provincie Groningen.

Videomanagementsysteem bruggen en sluizen

Omvang

De provincie heeft vele vaarroutes die zijn voorzien van  bruggen en sluizen: meer dan tachtig locaties. Deze werden bediend vanuit achttien verschillende bedienlocaties. Na de modernisering wordt dit  teruggebracht naar vier centrale bedienlocaties.

Video management systeem

Het systeem is zo opgebouwd dat elke centrale bedienpost geheel autonoom en zelfstandig kan opereren. Dit geldt niet  alleen voor het video management systeem, maar ook voor het gehele bedieningsnetwerk van de provincie.

Klacht

Een veel voorkomende klacht van operators in grote meldkamers is het grote aantal monitoren voor de verschillende toepassingen. Om dit tot een minimum te beperken heeft Alphatron een intelligent display wall controller ontwikkeld, dat real-time DVI signalen combineert met de weergave van camera netwerk streams.