Vernieuwen kade Noord-Willemskanaal

Combinatie Herepoort is op 19 augustus 2019 gestart met het vernieuwen van de kade van het Noord-Willemskanaal tussen de Brailleweg en de Van Iddenkingeweg, ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe fietsvallei bij de Brailleweg (zie afbeelding).

 

 

 

De beschoeiing van de oude kade werd vervangen. De oude betonnen wanden zijn verwijderd en vervangen door stalen damwandplanken.

De onderstaande foto’s zijn gemaakt door Raymond Bos (https://rdbproducties.nl/).