Veilige schoolomgeving – VOORSTEL ROEZ – okt 2010

1 oktober 2010:

Bij deze even een korte update rond de plannen voor een verkeersveilige schoolomgeving van de scholen in de Canadalaan.

Eind juni/begin juli heeft de gemeentelijke dienst ROEZ een inventarisatie gehouden onder de bewoners in het gebied, met betrekking tot het verkeerscirculatieplan.

Dit heeft een respons opgeleverd van circa 35%.
55% bleek voor tweerichtingen Bezettingslaan te zijn,
32% was voor tweerichtingen Laan v.d. Vrede,
13 % wilde de circulatie zo laten of had geen voorkeur voor de varianten.

Hierbij moet worden opgemerkt dat ROEZ de enquête heeft gehouden in een periode waarin veel mensen afwezig waren wegens de zomervakantie. Let op! 65 % heeft niet gereageerd op de enquête!

Vorige week is de besluitnota Canadalaan in procedure gegaan. Als alles volgens plan verloopt zal het
college medio / eind oktober een besluit nemen. Daarna kan worden gestart met de voorbereidingen voor
uitvoering.

Voor de veranderingen van de verkeerscirculatie is een verkeersbesluit nodig. Deze wordt te zijner tijd (nadat het College de nota heeft vastgesteld) gepubliceerd in de Gezinsbode. Het is mogelijk hierop bezwaar te maken.
Klik hier om te zien hoe u bezwaar kunt maken.

In geval de Bezettingslaan tweerichtingen wordt, is er een mogelijkheid de straat te verbreden. Tevens streeft ROEZ naar een gedeeltelijke herinrichting van het eerste deel van de Canadalaan (nabij Overwinningsplein). Dit om taxibusjes veiliger te laten keren en halt te houden.

Voor beide maatregelen wordt geprobeerd om financiële middelen uit een ander project te halen. Dit kan niet zomaar, maar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad in december hierover een besluit neemt.

Zover is het echter niet gekomen. De plannen met betrekking tot de veilige schoolomgeving liggen nog steeds bij de wethouder.