VEILIGE SCHOOLOMGEVING ???

Op 18 september 2011 hebben wij in een bericht op deze website aandacht geschonken aan een aantal verkeersbesluiten van het College van B&W van de gemeente Groningen. Deze besluiten vloeiden voort uit het project “Veilige schoolomgeving Canadalaan” en omvatten het intrekken van diverse verkeersborden en –tekens, alsmede het aanbrengen of instellen van borden en tekens aan de Bezettingslaan, Canadalaan, Distributriestraat, Invasiestraat, en Laan van de Vrede.

Als motivering heeft het college destijds aangegeven dat aan de Canadalaan in Groningen een drietal scholen zijn gevestigd, namelijk de Fiduciaschool, de W.A. van Lieflandschool en de Tamarisk, terwijl een groot deel van deze leerlingen per taxibusje wordt gebracht en opgehaald. Bovendien stelde het college dat deze scholen dicht bij elkaar zijn gelegen en relatief veel verkeer in een korte tijd aantrekken, waardoor tijdens de schoolspitsen chaotische en gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast merkte het college op dat er langdurig wordt geparkeerd, waardoor geen parkeercapaciteit aanwezig is om de taxibusjes, tijdens het halen en brengen van de kinderen, neer te zetten.

De huidige (juni 2018) situatie:

Het is inmiddels voor iedereen duidelijk dat de aanpak heeft gefaald!

Meermalen kan worden geconstateerd:
1: het verkeersbord dat een maximale parkeerduur van 10 minuten aanduidt nagenoeg onleesbaar is door de groene aanslag!
2: het parkeerverbod volop wordt genegeerd!
3: personenauto’s en taxibusjes die niet meer kort kunnen parkeren, zoeken hun heil verderop in de Canadalaan!
4: er ontstaat een “nieuwe” chaos!

Is dit destijds bedoeling geweest van het College van Burgemeester & Wethouders, toen zij de verkeersbesluiten namen, na kennisneming van een voorstel daartoe van “verkeers-experts” van ROEZ?

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat enkel het plaatsen van een verkeersbord in de huidige samenleving GEEN enkel effect sorteert!

Bovenstaande foto’s werden genomen op woensdag 13 juni 2018 en op maandag 18 juni 2018!

Wij zijn benieuwd wat de volgende stap van de gemeente zal zijn…

Zie ook:
https://canadalaan.nl/veilige-schoolomgeving/
en
https://canadalaan.nl/verkeersbesluiten/