Veilige schoolomgeving Variant VBC en opmerkelijke ontwikkelingen!

Voorstel Vereniging Bewoners Canadalaan

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 17 november 2009, die werd georganiseerd door de gemeente Groningen en die werd gehouden in de Fiduciaschool, heeft de Vereniging Bewoners Canadalaan de argumenten van de verschillende partijen beoordeeld.

Klik om naar het verslag te gaan van de bijeenkomst op17 november 2009.

De volgende punten zijn van belang:

1. Groter draagvlak bewoners bij 2-richtingverkeer in de Laan van de Vrede (tussen Paterswoldseweg en Canadalaan)

2. Behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen in de Bezettingslaan (inclusief enkele invalidenparkeerplaatsen).

3. Uitrit Laan van de Vrede is veiliger dan uitrit Bezettingslaan (dichtbij kruising Paterswoldseweg/Overwinningsplein/Laan van de Vrijheid.

4. Afname geluid- en stankoverlast van “in file” opgesteld verkeer in de Rode Kruislaan (klachten bewoners Rode Kruislaan), omdat verkeer ook kan wegvloeien via de Laan van de Vrede.

5. Taxibusjes voor de Fudiciaschool kunnen rijden via de Laan van de Vrede, parkeren aan de rechterzijde van de Canadalaan (in- en uitstappen kinderen) en aan de rechterzijde van de Distributiestraat (in- en uitstappen kinderen) en weer vertrekken via de Invasiestraat en de Laan van de Vrede naar de Paterswoldseweg of via de Rode Kruislaan naar de Paterswoldseweg.

6. Taxibusjes voor de W.A. van Lieflandtschool kunnen aankomen via de Bezettingslaan en vertrekken via de Distributiestraat en verder, zie punt 5.

7. Op deze wijze kan de Canadalaan, tussen de Laan van de Vrede en de Distributiestraat éénrichtingverkeer krijgen, in de richting van de Distributiestraat.

8. Gyas maakt gebruik van ontheffing inrijverbod Canadalaan, tussen Distributiestraat en Laan van de Vrede. (Voorwaarden in de ontheffing: “ontheffing geldig op werkdagen tussen 09.00 uur en 11.00 uur en tussen 14.00 uur en 15.00 uur, alsmede (na schooltijd, bijvoorbeeld vanaf 17.00 uur-07.00 uur”)

9. Aanleg parkeerplaats Laan van de Vrede, haaks op de rijbaan of in de lengterichting langs de rijbaan

10. Indien noodzakelijk, verbreden Laan van de Vrede of aanleggen “vrijliggend” fietspad.

11. Als het huidige tweerichtingverkeer van de Canadalaan, tussen Distributiestraat en Laan van de Vrede , blijft bestaan, kan de botenwagen van Gyas er (zonder ontheffing) langsrijden.

De dienst Ruimtelijke Ordening Economische Zaken (ROEZ) van de gemeente Groningen heeft op 30 juni 2010 aan inwoners van Corpus den Hoorn Noord gevraagd om vóór 15 juli 2010 te reageren op de twee varianten die ter besluitvorming aan het College van B&W zullen worden voorgelegd. In de brief staat dat ROEZ, naast verkeerskundige argumenten, ook de meningen van de bewoners in hun afweging willen meegeven.

Wij vragen ons af hoe serieus ROEZ dit meent. Het ligt immers voor de hand dat een vraag, die gesteld wordt in de vakantietijd, waarbij slechts 14 dagen tijd gegund wordt om te reageren, wel serieus bedoeld is. Vooraf is immers al bekend dat er, vanwege het ’tactisch’ moment van bevraging van de bewoners, ZEER weinig respons zal komen.

Tussen de regels door is tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten al gebleken dat de voorkeur van ROEZ uitgaat naar een situatie, waarbij tweerichtingsverkeer in de Bezettingslaan de voorkeur geniet boven tweerichtingsverkeer in de Laan van de Vrede. Eén van de argumenten die gebruikt worden is dat de roeivereniging Gyas beter in en uit de wijk kan komen met hun trekker met oplegger.

Het schetst onze verbazing dat Gyas kennelijk een zeer bijzondere positie inneemt bij de gemeente (lees ROEZ), omdat hen reeds een laad-en losplaats/parkeerplaats is gegeven naast het botenhuis.
Het fietspad vanaf de Canadalaan is inmiddels van asfalt voorzien en er wordt reeds met verschillende voertuigen over het fietspad gereden en op de parkeerplaats en/of in de tegenoverliggende berm EN op het trottoir geparkeerd.

Volgens de Wegenverkeerswet is de voetganger nog steeds de meest kwetsbare verkeersdeelnemer en dan komt de fietser al gauw aan de beurt. Wat er nu gebeurt lijkt in strijd met de wet. Zou dat de bedoeling zijn?

Het ligt voor de hand dat de meest elegante oplossing is:

Laan van de Vrede: 2-richtingsverkeer
Fietspad vanaf Canadalaan naar de Hoornsedijk: 2-richtingsverkeer met bord “verplicht fietspad” en onderbord “in beide richtingen”. Daaronder bord met: “Let op, botenwagen Gyas over het fietspad!” En natuurlijk aan Gyas ontheffing verlenen om over het stukje fietspad te rijden.

De botenwagen kan dus aan komen rijden vanaf de Paterswoldseweg via de Laan van de Vrede. Laden en lossen, zoals GYAS nu ook al doet!!! en de wijk weer verlaten via de Laan van de Vrede. Voordeel: Geen grote botenwagen meer door de wijk. Geen rijden in strijd met een geslotenverklaring, etc, etc, etc.