Uitnodiging NEUT’N SCHAIT’N in de Canadalaan

Ook dit jaar worden de leden van de Vereniging Bewoners Canadalaan weer uitgenodigd voor het traditionele Groningse Paasevenement Notenschieten.

De editie van 2017 wordt gehouden op Tweede Paasdag, 17 april a.s..

Locatie is het schoolplein bij schoolgebouw, Canadalaan nr. 8.

Inloop en speluitleg vanaf 15.30 uur. Start wedstrijden om 16.00 uur om mooie prijzen.

Je kunt je vooraf aanmelden bij Dorenda Nicolaij,

 

SPELREGELS NEUT’N SCHAIT’N

1 Inleg per deelnemer per ronde is 0,50 euro; de deelnemers leggen bij aanvang van een ronde de inleg op een plek naar keuze naast de notenrij.

2 Vanaf de streep wordt beurtelings met een kogel naar de noten gegooid. De kunst is om de achterste noten te raken.

Worden een of meer van de achterste noten eraf geschoten dan is dat winst voor de gooier. Dat heet dun. De noten en eventueel bijgelegd geld mogen worden behouden.

Worden echter de voorste noten of noten tussenin van de lijn gegooid dan is dat verlies. Dat heet dik.

Worden zowel de achterste noten (een of meer) en middelste of voorste eraf gegooid, dan scoort men dik en dun. De speler heeft winst noch verlies.

In geval van een blindganger kan de speler kiezen voor een herkansing; wordt in dat geval echter dik gegooid, moet de speler dubbel bijleggen en mag zich niet laten scheren.

3 Degene die dik schiet, moet die noten weer terugzetten en moet per dikgeschoten noot 5 eurocent bijleggen. Het geld dat naast de dikgeschoten noten ligt moet ook bijbetaald worden. Het geld kan naar eigen keuze op een plek naast de notenrij worden gelegd.

4 Voor wie het te veel wordt (te veel dik gegooid) kan zich laten “scheren”. Er hoeft dan niets betaald te worden en de speler doet het lopende spel niet meer mee.

 

SPEELVELD

Zo’n drie meter na de plek van waaraf men mag gooien ligt de eerste walnoot. Er is ongeveer drie centimeter tussen de noten.

voorste noten                 achterste noten

000000000000000000000000000

000000000000000000000……..     (dun).

………..00000000000000000000   (dik)

…….00000000000000….00…….     (dik en dun)