Uitbreiding ecologische zone?

De Nederlandse economie groeit dit jaar stevig door en komt naar verwachting uit op 3,3 procent.

Dit bericht zal natuurlijk geen enkel effect hebben op de gemeentebegroting voor 2017.

De gemeente Groningen is druk met allerlei zaken en stelt dat dit allemaal gebeurt in het belang van een een schone, hele, groene en duurzame stad!

De gemeentebegroting 2017 is daarom onderverdeeld in deelprogramma’s.
Programma 9 gaat over Onderhoud & beheer van de openbare ruimte: “In het programma onderhoud & beheer openbare ruimte werken we aan een buurt, wijk en stad waar het prettig is om te zijn.”

Theorie versus praktijk.

Beleidsmedewerkers putten uit diverse bronnen, waaronder de groenstructuurvisie Groene Pepers uit 2009.

Theorie:

Groene Pepers begint met deze volzin:
“De opgave is de steden compact te houden;
om echte steden, echt landschap en echte
natuur te verkrijgen. En die compacte steden
zouden zo aantrekkelijk moeten zijn dat ze
bewoners vasthouden, dat mensen er met
plezier wonen en werken. Dat kan alleen als
de mensen in de stad toegang hebben tot
een rijk spectrum van groen en natuur, in en
om de stad. Een moeilijke opgave, bijna een
paradox. Maar we moeten het proberen.”

Praktijk:

In de praktijk worden de bewoners geconfronteerd met de neveneffecten. De “ecologische” strook langs het kanaal draagt bij aan het beeld dat de gemeente tekortschiet in het groen-onderhoud. Hier is goed te zien dat de theorie wel klopt, maar uit geluiden van buurtbewoners blijkt dat het niet erg bijdraagt aan het woonplezier, dat ook de gemeente hoog in haar vaandel heeft (zie hierboven).

Er is ook weinig waardering van de “uitbreiding van de ecologische strook” over de rijbaan en de trottoirs van de Canadalaan en omgeving.

 

 

 

 

In eerdere berichtgeving op deze website werd al eens aandacht geschonken aan dit onderwerp. Wellicht kan een medewerker van de gemeente, een wethouder en/of een raadslid deze berichtgeving serieus nemen en ermee aan de slag gaan. Hier zijn immers nog slagen te maken, als het gaat om het woonplezier.

bronnen:
http://begroting.groningen.nl/p10991/overzicht
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/gemeentebegroting_2017_0.pdf
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/2414105/2