Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein

Combinatie Herepoort legt tijdelijke wegen aan om de bouwwerkzaamheden en het verkeer voor langere tijd zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Voor automobilisten heeft dit als voordeel dat de verkeerssituatie de komende jaren stabiel is. Dat is veiliger dan een situatie die vaak verandert. Voordeel voor de omgeving is dat de bouw sneller verloopt. De aannemer hoeft namelijk de bouwmethode niet aan te passen aan het passerende verkeer. Langs de tijdelijke wegen komen geluidsschermen om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

In de directe omgeving van de Canadalaan staat het volgende te gebeuren:

1. Tijdelijke bypass van de A28 bij de Brailleweg
In 2018 komt er een tijdelijke bypass langs de oostkant van het huidige viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan het nieuwe viaduct in één keer gebouwd worden. Langs deze tijdelijke omleiding komen geluidsschermen.

2. Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het is niet mogelijkheid om via dit tijdelijke kruispunt de Brailleweg te bereiken.

3. Tijdelijke weg over Paterswoldseweg
Over de Paterswoldseweg heen, aan de zuidkant van de ringweg, zal een tijdelijke weg, inclusief hulpbrug, worden gebouwd. Dat is nodig om het huidige viaduct over de Paterswoldseweg te kunnen slopen. Deze tijdelijke weg sluit aan op het tijdelijke kruispunt bij het Julianaplein.