Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze besluiten vloeien voort uit het project “Veilige schoolomgeving Canadalaan” en omvatten het intrekken van diverse verkeersborden en –tekens, alsmede het aanbrengen of instellen van borden en tekens aan de Bezettingslaan, Canadalaan, Distributriestraat, Invasiestraat, …