Webcam Brailleweg viaduct

De binnenstad van Groningen is straks vanuit alle richtingen bereikbaar. Je kunt straks vanuit alle richtingen vanaf het Julianaplein naar de binnenstad rijden en andersom. Op dit moment kan dat niet als je vanuit Drachten komt. Nooit meer wachten voor de brug over het Noord-Willemskanaal. Aan de westkant van het …

Nieuw Viaduct Brailleweg

Op dit moment (week 23) is men bezig met voorbereidende werkzaamheden, in verband met de aanleg van het nieuwe viaduct over de Brailleweg. Om de ondergrond bouwrijp te maken wordt een ongewenste kleilaag verwijderd met behulp van enkele grote graafmachines. De kleilaag wordt weggevoerd en vervangen voor een zandlaag. Op …

Bouw Julianaplein in 8 fasen

Voordat het nieuwe ‘ongelijkvloerse’ Julianaplein gebouwd kan worden, moet er nog veel gebeuren. Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein moet het verkeer namelijk zoveel mogelijk kunnen doorrijden. Het proces van tijdelijke wegen naar een helemaal nieuw Julianaplein gebeurt daarom in 8 stappen. Stap 1: bouwen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg …

Werkzaamheden Brailleweg

De planning is dat het nieuwe Julianaplein in 2024 klaar is. De bouw gebeurt stap voor stap. De verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen. De wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Op de onderste rijbaan komt het …

Wie hoort wat waar?

In het kader van de Aanpak Ring Zuid en als onderdeel van het Tracébesluit werd een akoestisch onderzoek ingesteld, waarin de geluidseffecten (inclusief de wijzigingen) werden onderzocht. Op deze pagina besteden wij enige aandacht aan het onderzoek. Akoestisch onderzoek WTB/MER A7/N7 ZRG fase 2 (ZRGII), wijziging 2017 (Datum 25 juli …