Wie hoort wat waar?

In het kader van de Aanpak Ring Zuid en als onderdeel van het Tracébesluit werd een akoestisch onderzoek ingesteld, waarin de geluidseffecten (inclusief de wijzigingen) werden onderzocht. Op deze pagina besteden wij enige aandacht aan het onderzoek. Akoestisch onderzoek WTB/MER A7/N7 ZRG fase 2 (ZRGII), wijziging 2017 (Datum 25 juli …