Groenplan Groningen

De ambitie om de gemeente Groningen te vergroenen is fors. De gemeente vindt een goed leefklimaat en de gezondheid van de inwoners belangrijk. Groen, bomen, natuur en voedsel zijn daarin belangrijke onderdelen. In de omgevingsvisie The Next City het coalitieakkoord hebben ze al aangegeven dat zij meer, beter en bereikbaar …

L’histoire se répète…..

In het voorjaar van 2004 werden de bewoners aan de Canadalaan geconfronteerd met het project “Intense stad Groningen”, waarbij de voorkeur uitging naar nieuwbouw-projecten/hoogbouw op 35 verschillende locaties. De Canadalaan bleek zo’n locatie en de gemeente noemde destijds de 3 bouwlocaties aan de Canadalaan: “Noord Willemskanaal, GYAS en scholen Canadalaan”. De …

Canadalaan op de kaart

De Canadalaan in Groningen is gelegen in de wijk Corpus den Hoorn. Klik op het vergrootglas om in te zoomen…   Geschiedenis: Corpus den Hoorn is de eerste echte naoorlogse wijk van Groningen, gelegen in het zuidelijke deel van de stad. De wijk werd gebouwd tussen 1956 en 1960 op …

Voorstel tot wijziging statuten

STATUTENWIJZIGING/FUSIE/SPLITSING Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 april 2014 heeft het bestuur aan de vergadering gevraagd of het gewenst c.q. “noodzakelijk” is om de statuten van de Vereniging Bewoners Canadalaan te wijzigen. De vergadering gehoord hebbende zal het bestuur zich beraden op een aanpassing van de tekst en vervolgens met …

Historie Canadalaan

IMG_2498.JPG

Wellicht bent u in het bezit van foto’s, kaarten, historische gegevens (bijvoorbeeld de aanwezigheid van enkele scheepswerven, etc), bouwplannen, bestemmingsplannen, etc.

U kunt deze informatie sturen naar: webmaster.canadalaan@gmail.com

Mogelijk kan met behulp van uw informatie een interessante pagina ontstaan die kan worden gepubliceerd op deze website. Uw informatie is van harte welkom.

Elders op deze website is de volgende informatie te vinden. De tekst zal nog nader worden aangevuld.
zie ook:
Canadalaan op de kaart

Notenschieten op 2e Paasdag!

     notenschieten    neutenschaiten riestern riegjen neutjen neutjeschietn mit neuten gooien   Op 2e Paasdag (maandag 21 april 2014, aanvang 16.00 uur Noteer in uw (eigen) agenda!) gaan de bewoners van de Canadalaan samen notenschieten. Aanmelden bij Derk Jan en Dorenda (op nummer 41)   Rondom Pasen, maar meestal op Tweede …

Ledenvergadering 2014

Op 2 april 2014 houdt de vereniging de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in de Immanuelkerk, aanvang 20.00 uur. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken/mededelingen 3. Vorig verslag d.d. 10 april 2013 4. Financieel overzicht 5. Verslag kascommissie 6. Vaststelling contributie 7. Ontwikkelingen 8. Activiteiten …