Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen schreef:

De aanpassing en uitbreiding van de A7 en Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRW) gaat een nieuwe fase in. In de Kerstvakantie 2010 heeft de Rijksoverheid een ‘kennisgeving’ gepubliceerd, waarmee de formele inspraak over de A7 en zuidelijke ringweg is begonnen. Tot 4 februari 2011 kan iedereen, ook mensen die niet direct langs de ringweg wonen, hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Hierin kunt u aangegeven waarover u zich zorgen maakt en welke punten extra aandacht verdienen. U kunt daarbij ook aangeven op welke manier u bij de plannen rond de A7 Zuidelijke Ringweg betrokken wenst te worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om (inspraak bij) de bepaling van de omleidingsroutes, geluidwerende maatregelen, sloopwerkzaamheden, onteigeningen etc. Ga er niet vanuit dat de projectorganisatie als vanzelf de juiste keuzes maakt. Als u uw mening en ideeën niet naar voren brengt, verkleint u de kans dat de projectorganisatie de juiste keuzes maakt.

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen wil benadrukken dat dit mega-project iedereen in Groningen en haar directe omgeving raakt. Om de weg aan te kunnen leggen zal het verkeer (doorgaand A7 verkeer en bestemmingsverkeer) gedurende 5-10 jaar omgeleid worden, waarschijnlijk grotendeels over de rest van de ringweg. Ook andere routes zijn echter denkbaar, en verder zal het sluipverkeer sterk stijgen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van winkels en kantoren.

Zienswijze indienen

Tot 4 februari 2011 kunt u nog een zienswijze indienen op de voorgenomen project-MER. Misschien heeft u al een zienswijze ingediend, misschien bent u er nog mee bezig. Hoe u een zienswijze indient en hoe de zienswijze van de Stichting Leefomgeving eruit ziet vindt u hier op onze site zuidelijkeringweg-zienswijze. Kort samengevat vindt de Stichting dat de verkeerde procedure wordt gevolgd, keuzes niet of onvoldoende zijn onderbouwd, en de bouw op het bestaande tracé zal leiden tot onaanvaardbare aantasting van de leefomgeving. Bovendien wordt de bereikbaarheid van de Stad jarenlang sterk gehinderd, wat zal leiden tot grote economische schade.

Verder roepen we de projectorganisatie op om zoveel mogelijk informatie zo snel mogelijk met omwonenden te delen. Tot op heden zien we alleen mooie plaatjes van groene deksels, we hopen dat de projectorganisatie ook snel duidelijk maakt welke pijnlijke gevolgen het project precies zal hebben, zodat er op korte termijn een onderzoek naar een alternatieve oplossing kan worden gestart.

Ondersteuning

We hebben inmiddels de hulp ingeschakeld van een advocaat, die ons begeleidt in het verdere traject. Daarnaast zoeken we nog specialisten op het gebied van bouw- en infrastructuur, planologie, verkeersmanagement, etc. Heeft u kennis op dit gebied, of kent u iemand die ons daarbij zou kunnen helpen neemt u dan contact met ons op.

Donaties

Wilt u ons op een andere manier ondersteunen dan kan dat ook. De lopende kosten voor advocaat, drukwerk, inschrijving KvK, bankkosten, telefoon, website, etc. worden op dit moment door de bestuursleden persoonlijk gedragen. Daar zijn echter grenzen aan. Bovendien is het inhuren van specialistische kennis erg duur. Als u dus achter ons werk staat steun ons dan, zodat we de komende jaren door kunnen gaan. Op de contact pagina van onze website staat hoe u een (éénmalige) donatie kunt doen.

met vriendelijke groet,

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen

Zie ook: http://www.ringzuid.nl