Speels Corpus den Hoorn

VAN DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE GRONINGEN:

Speelruimteplan Corpus den Hoorn (klik om naar website gemeente te gaan)
Speelruimteplan Speels Corpus den Hoorn

De gemeente heeft in samenwerking met wijkbewoners en instellingen een speelruimteplan voor de wijk Corpus den Hoorn opgesteld. Het speelruimteplan biedt een kader om afwegingen te maken en prioriteiten te stellen bij de verschillende vragen om verzoeken om speelvoorzieningen en een uitvoeringsprogramma op te stellen.
We willen de eerste fase in 2009-2010 uitgevoeren. Maatregelen zijn o.a. het verbeteren van de openbare speelplek aan de Canadalaan en Staringstraat, uitbreiding natuurlijk spelen in de groenstrook aan de Canadalaan en Boerhaavelaan en het verbeteren van de speelomgeving van de basisschool de Triangel voor de wijkbewoners.
Inspraak

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 22 september 2009 de nota vastgesteld en de Algemene Inspraakverordening van toepassing verklaard. De inspraak start de dag na deze bekendmaking op 1 oktober 2009 en zal duren tot 29 oktober 2009. Op basis van de inspraakreacties zal het college naar verwachting in december 2009 een definitief besluit nemen. U kunt vanaf 1 oktober tot 29 oktober 2009 schriftelijk uw mening kenbaar maken door een brief of een e-mail te sturen aan:

Dienst OCSW
T.a.v. G.Tacken
Postbus 268, 9700 AG Groningen
e-mail: g.tacken@ocsw.groningen.nl

* De nota is te verkrijgen:
Bij het Gemeentelijk Informatie Centrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00-16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00-20.00 uur.
* Bij de dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn, Europaweg 8 te Groningen op werkdagen van 9.00-17.00 uur;
* Als PDF document via deze link.