Speciale behandeling “Spechtenboom”

Sinds enige jaren is één van de bomen aan de Canadalaan door de gemeente Groningen aangewezen als “Spechtenboom”. De oorspronkelijke boom werd destijds gesnoeid in de vorm van een totempaal, in de hoop dat spechten hier heel blij van zouden worden.

Omdat inmiddels kon worden vastgesteld dat de boom aan de wortelzijde, ter hoogte van het maaiveld, rottingsverschijnselen vertoont, heeft men besloten om de boom aan de bovenzijde een beetje te snoeien. Hierdoor verliest de boom wat gewicht en zal daardoor wellicht minder gauw omvallen. TIP: De boom helt enigszins in de richting van het kanaal.