Sint bezoekt Fiduciaschool

Op 5 december 2014, omstreeks 09.00 uur, arriveerde Sinterklaas op de Fiduciaschool. De Sint was vergezeld van 3 Pieten die hun mooiste kostuums hadden aangetrokken. Zonder discussie waren dit de mooiste Pieten die de Sint hun helpende hand boden.

IMG_1944

De kinderen, die in groten getale aanwezig waren, genoten zichtbaar van de komst van het gezelschap. Sommigen wilden later wellicht ook Piet worden want zij hadden nu al Pietenpetten op hun hoofd.

IMG_1950

IMG_1940

IMG_1943

Terwijl de Sint alle bijzonderheden van het afgelopen schooljaar memoreerde, kregen de meesters en juffen een diploma uitgereikt. Op de onderstaande foto’s ontvangt meester Nico een diploma. De springPiet was op dat moment aardig rustig.

IMG_1947

IMG_1946

Er konden veel sfeerplaatjes worden geschoten door de aanwezige ouders en verzorgers. Kortom een geslaagde bijeenkomst.

IMG_1945

IMG_1943

IMG_1949

IMG_1948

IMG_1939