Shared space of juist niet?

Shared space is een nieuw concept voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij wordt gestreefd naar ruimtelijke én democratische kwaliteit bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de openbare ruimte. In de benadering van shared space vormt de openbare ruimte het hart van de samenleving; een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen.

De inrichting van de openbare ruimte moet daarom recht doen aan de verschillende functies en betekenissen die deze ruimte voor mensen vervult. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is hierbij om te komen tot een balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies.

De vraag is echter of dit mogelijk is aan de Canadalaan. Hier staan immers enkele basisscholen en een gemeentelijk sportgebouw. De groenstroken worden door de (school)kinderen gebruikt en er is een aangewezen honden-losloopgebied. Bovendien loopt het Pieterpad door de Canadalaan (Hoornsedijk) en het fietspad op de dijk is een veelgebruikte fietsroute van het Zuiden naar het centrum van de stad.

Voetgangers in het park ondervinden de laatste tijd veel overlast van fietsers, die te pas en te onpas door het park fietsen. Sommige fietsers kiezen doelbewust het voetpad om hun doel (sneller?) te bereiken en anderen zijn zich van geen kwaad bewust.

Laat de gemeente hier een steek vallen?

Fietsers moeten goed opletten om het fietspad te blijven volgen. Komende vanuit de richting van het centrum, passeren de fietsers roeivereniging Gyas. En dan maakt het dijkje een bocht naar links. Veel fietsers kiezen echter de route rechtdoor en komen op die manier op het bedoelde voetpad terecht. Zij fietsen dan helaas via het park verder.

Ook uit de andere richtingen kiezen steeds meer fietsers de “parkroute”.

Dit vraagt om aandacht van de gemeente en adequate maatregelen. Inzet van stadstoezicht is wat overdreven, maar de plaatsing van een paar borden en een beetje verf kan al veel helpen.

Dus….. aan de slag ermee!