Raad organiseert gesprek over plannen Aanpak Ring Zuid

De besluitvorming rond het project ‘Aanpak Ring Zuid’ is in een beslissende fase terecht gekomen. Eind juni stelt de stuurgroep met vertegenwoordigers van Rijk, provincie en gemeente een definitief advies op aan de minister over het tracébesluit en aan het college over de inrichtingsplannen en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel.

Het college van B&W heeft onlangs een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken en de richting waarin nu wordt gedacht. Op 11 juni vergadert de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad over deze brief, en daarna op 25 juni de hele raad. Dit is de laatste gelegenheid voor de raad om nog zaken mee te geven aan het college richting stuurgroep.

Brief B&W
[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”https://canadalaan.nl/extra/Tussenstand_Tracebesluit__Inrichtingsplannen_omgevingsvergunning_Helperzoomtunnel_Zuidelijke_ringweg.pdf”]

Bezwaren
Bij omwonenden en andere betrokkenen leven veel bezwaren. De raad ontvangt van verschillende kanten verschillende informatie. Daarom heeft de raad besloten een gesprek te organiseren tussen het projectbureau Aanpak Ring Zuid en het platform Groningen Verdient Beter. Bij dit laatste platform zijn de zuidelijke wijken van Groningen en ook de stichting Leefomgeving en de initiatiefgroep ‘Winschoterdaip open’ betrokken.

Uitgezonden
Zo kunnen beide ‘partijen’ direct ten overstaan van de raad op elkaars informatie en visie reageren en ingaan op vragen vanuit de raad. Het gesprek vindt plaats op donderdag 5 juni om 19.30 uur in de Nieuwe Raadzaal op het Stadhuis en wordt ook uitgezonden via groningen.nl/gemeenteraad.