Oprichting bewonersvereniging

De gemeente Groningen kwam in het voorjaar van 2004 op het idee dat op 35 verschillende locaties nieuwbouw-projecten zouden kunnen worden gerealiseerd. Projectontwikkelaars en architecten werd gevraagd om ontwerpen in te dienen, waarbij de voorkeur uitging naar hoogbouw. De gemeente noemde dit het project “Intense stad Groningen”. Deze ontwikkeling had tot gevolg dat op verschillende plaatsen onrust ontstond onder de inwoners van Groningen.

niekverdonk-willemsminkStadsbouwmeester Niek Verdonk en toenmalig wethouder Willem Smink “spelen” met de plannen.

De bewoners van de Canadalaan en omgeving maakten zich ook zorgen, omdat er drie bouwlocaties werden genoemd aan de Canadalaan.

Wat niet tot het project “Intense stad Groningen” behoorde, maar wat wel meespeelde voor de bewoners aan de Canadalaan en de omliggende straten, was een ander project: de renovatie van het Overwinningsplein.

Er werd al jaren over gesproken om het Overwinningsplein een kwaliteitsimpuls te geven, zodat het enigszins verouderde winkelcentrum een modernere uitstraling zou krijgen. Onderdeel van dit project was de bouw van een nieuwe supermarkt met daarboven 27 koopappartementen.

img_2830

Deze bouwlocatie was echter OOK aan de Canadalaan, totaal dus 2 projecten (Canadalaan en Overwinningsplein) met totaal 4 bouwlocaties (aan de Canadalaan).

slide0016_image039

Bouwlocatie 16 verdiepingen + 8 verdiepingen bij botenhuis Gyas

IMG_2832.JPG

Bouwlocatie hoek Overwinningsplein/Canadalaan (27 appartementen en supermarkt)

slide0032_image054

Bouwlocatie Canadalaan 10 (19 appartementen) en Bouwlocatie Canadalaan 8 (17 appartementen)

De bewoners maakten zich terecht zorgen over de totale overlast die door alle projecten (Overwinningsplein en Canadalaan) zou ontstaan. Niet alleen de specifieke overlast van de bouwlocaties afzonderlijk, maar ook de verwachte verkeersoverlast en parkeerdruk die het geheel tijdens de bouw en in de toekomst zou opleveren.

Niet alleen de Canadalaan, maar ook de in de nabijheid gelegen Bezettingslaan, Distributiestraat, Laan van de Vrede, Invasiestraat en Rode Kruislaan zouden naar verwachting de nodige hinder ondervinden.

De gemeente noemde de locaties aan de Canadalaan: “Noord Willemskanaal, GYAS en scholen Canadalaan”. Omdat deze bouwplannen, samen met het project “renovatie Overwinningsplein” een te grote overlast voor de huidige woonomgeving zouden veroorzaken, werd de Vereniging Bewoners Canadalaan opgericht om de belangen van de buurtbewoners te behartigen.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de Canadalaan en omgeving te Groningen en hen te vertegenwoordigen in alle zaken. betrekking hebbende op bouw en verbouw van zowel nieuwe als bestaande bebouwing, sociaal klimaat, leefbaarheid (zoals bijv. groenvoorziening) en (verkeers)veiligheid, alsmede de huidige en toekomstige ontwikkelingen hieromtrent aan de Canadalaan binnen het gebied dat wordt begrensd door de Invasiestraat, de A7, het Noord-Willemskanaal en het Overwinningsplein, te Groningen.

Zij tracht dit doel te bereiken door het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot de in artikel 2 lid 1 genoemde aandachtsgebieden aan de Canadalaan, binnen het gebied dat wordt begrensd door de Invasiestraat, de A7, het Noord-Willemskanaal en het Overwinningsplein, te Groningen en indien noodzakelijk door het verrichten van (rechts)handelingen.

Bent u woonachtig in het genoemde doelgebied en wilt u lid worden van de bewonersvereniging dan kan dat. U kunt uw aanmelding sturen naar de secretaris: secretaris.canadalaan@gmail.com

Contactgegevens: voor de contactgegevens, hier klikken