Omgevingsvergunning op digitale overzichtskaart

U kunt alle aangevraagde omgevingsvergunningen online bekijken. Dit zijn bijvoorbeeld vergunningen die in behandeling zijn voor (ver)bouw activiteiten, kappen van bomen, plaatsen van reclame uitingen, slopen, enzovoorts.
U kunt kiezen voor een overzicht op straat, buurt of op wijkniveau. Ook kunt u vanaf een bepaald adres de afstand instellen binnen welke straal u de gegevens wilt inzien. Deze is standaard ingesteld op 250 meter.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.