Noodopvang vluchtelingen bij Martiniziekenhuis

In de week vanaf 20 september 2015 zullen 550 vluchtelingen onderdak krijgen in Groningen. Zij krijgen de beschikking over een voormalig bedrijfspand aan de Van Swietenlaan 23 in Groningen. Dit heeft de gemeente Groningen op 17 september 2015 bekend gemaakt.

Noodopvang

Op maandag 21 september 2015, om 19.30 uur, is een openbare bijeenkomst is in de Theaterzaal van Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2. Bewoners van Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof hebben donderdag voorafgaand aan de persconferentie een brief ontvangen waarin het besluit kenbaar wordt gemaakt.

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst te bezoeken, dan kunt u vanaf 22 september 2015 contact opnemen met de gemeente Groningen via het telefoonnummer 14050 (zonder netnummer), maar U kunt ook een e-mailbericht sturen naar: noodopvang@groningen.nl

De gemeente is nog in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de locaties van nog 2 asielzoekerscentra voor elk 600 personen.

Zie ook: Noodopvang vluchtelingen