Nieuwe kabelgoten

Op 2 april 2019 is de Combinatie Herepoort gestart met het aanbrengen van nieuwe kabelgoten.

Deze kabelgoten zijn bestemd voor de doorvoer van de kabels, die worden gebruikt bij de aansturing van de pompen, die voorkomen dat bij hevige regenval de onderdoorgang onder het Julianaplein volloopt met water, waardoor het verkeer wordt gehinderd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Vulpen, specialist in zogenaamde sleufloze technieken.

Met behulp van een speciale machine wordt een horizontale boring toegepast en worden de kabelgoten onder de A28 door geleid. Vervolgens wordt de bedrading door de kabelgoten aangebracht, waarmee de pompen kunnen worden aangestuurd. De huidige kabelgoten liepen door het kunstwerk (onderdoorgang) en diende te worden vervangen door nieuwe.

Dat dit niet zomaar een simpele actie betreft blijkt wel uit de hoeveelheid betrokkenen, zoals:

Combinatie Herepoort (hoofdaannemer)

Onderaannemers (diverse)

Rijkswaterstaat (rijkswegen, hier de A28)

Provincie (Noord-Willemskanaal)

Waterschap (dijk langs het kanaal)

Gemeente (eigenaar pomp op de dijk)