Nieuw Viaduct Brailleweg

Op dit moment (week 23) is men bezig met voorbereidende werkzaamheden, in verband met de aanleg van het nieuwe viaduct over de Brailleweg. Om de ondergrond bouwrijp te maken wordt een ongewenste kleilaag verwijderd met behulp van enkele grote graafmachines. De kleilaag wordt weggevoerd en vervangen voor een zandlaag. Op deze wijze wordt een betrouwbare ondergrond gemaakt en kan worden gestart met de bouw van het nieuwe viaduct.

De aannemer heeft inmiddels een webcam geplaatst, zodat iedereen de werkzaamheden kan volgen. Deze webcam is geplaatst op het tijdelijke viaduct van de A28. Het is de bedoeling dat de beelden van de webcam vanaf het einde van week 24 zijn te bekijken.