(NIET !!!) Fietsen in het park

Onlangs hebben wij aandacht geschonken aan de vervelende “verkeers-” ontwikkeling in het park aan de Canadalaan.
In een eerder bericht op deze website
toonden we diverse foto’s, waaruit blijkt dat regelmatig wordt gefietst over de voetgangers-paden in het park.

Dit levert niet alleen ergernis op, maar ook gevaarlijke situaties. Niemand wil immers dat een loslopende hond (in het daartoe bestemde honden-losloopgebied!) een aanrijding veroorzaakt met een fietser, die onbevoegd gebruik maakt van het voetgangerspad.

Druk verkeer op het voetpad

Op de bovenstaande foto is te zien dat een dame op de fiets (met kinderzitje) een meneer heeft ingehaald, die wegens een lichamelijke beperking en in een rolstoel door het park rijdt.

HOE GAAN WE DIT OPLOSSEN?

De wetgever heeft al een en andere geregeld.
Maar, zijn de fietsers zich bewust van het feit dat het verplichte fietspad over de dijk loopt en NIET door het park?
En……, dat een bekeuring voor het niet volgen van het verplichte fietspad € 55,- kost?
En……, dat een bekeuring voor het rijden door een park ook € 55,- kost?

Of mogen wij van de gemeente Groningen verwachten dat zij inspanningen gaat verrichten, waardoor het voor de fietsers duidelijker wordt dat zij (ongewild/ongewenst) het verplichte fietspad gaan verlaten? Het plaatsen van een paar borden, en een paar strepen op de weg, zal het veel leuker maken en zeker bijdragen aan het woon- en leefplezier van de omwonenden.