Welkom aan de Canadalaan in GRONINGEN

Marketing Groningen bouwt aan een sterke en positieve reputatie van Groningen. Zij trekt de gewenste bezoekers, bedrijven, investeerders, congressen en talenten naar onze stad en provincie en versterkt de trots en eigenwaarde van alle Groningers, door, samen met anderen, het verhaal van Groningen te vertellen. Groningen mag immers gezien worden: een stad en een provincie waar je alle vrijheid hebt. Waar het barst van de mogelijkheden. En waar we de dingen doen met die typisch Groningse ommekracht en lef. Altijd onvervalst en eigenzinnig. Groningen: een lust voor het oog (van de bewoners, de fotograaf en de bezoekers)

De Vereniging Bewoners Canadalaan informeert haar leden en andere bezoekers door middel van de nieuwsberichten op deze website.

 

DonebyDeon
Foto: Deon Prins
Bas Meelker
Foto: Bas Meelker

Wilt u alles weten over de stad en de provincie Groningen. En, nog meer prachtige foto’s zien?

Bezoek dan ook eens de website: Visit Groningen

 

Groninger Forum
Foto: Peter Wiersema
Marcel Kerkhof
Foto: Marcel Kerkhof

 

Indien u liever direct de plek wilt zien, waarop de informatie betrekking heeft, KLIK dan op de hieronder afgebeelde kaart, zodat de actuele kaart in een nieuw tabblad zal geopend.

Er gaat niets boven Groningen op de kaart!
Zie: http://visitgroningen.nl/nl/plekken/op-de-kaart

 

Vereniging Bewoners Canadalaan

 

Birdview Canadalaan

De gemeente Groningen kwam in het voorjaar van 2004 op het idee dat op 35 verschillende locaties nieuwbouw-projecten zouden kunnen worden gerealiseerd. Projectontwikkelaars en architecten werd gevraagd om ontwerpen in te dienen, waarbij de voorkeur uitging naar hoogbouw. De gemeente noemde dit het project “Intense stad Groningen”. Deze ontwikkeling had tot gevolg dat op verschillende plaatsen onrust ontstond onder de inwoners van Groningen.

Oprichting van de bewonersvereniging:

De bewoners van de Canadalaan en omgeving maakten zich ook zorgen, omdat er drie bouwlocaties werden genoemd aan de Canadalaan. Wat niet tot het project “Intense stad Groningen” behoorde, maar wat wel meespeelde voor de bewoners aan de Canadalaan en de omliggende straten, was een ander project: de renovatie van het Overwinningsplein.

Er werd al jaren over gesproken om het Overwinningsplein een kwaliteitsimpuls te geven, zodat het enigszins verouderde winkelcentrum een modernere uitstraling zou krijgen. Onderdeel van dit project was de bouw van een nieuwe supermarkt met daarboven 27 koopappartementen.

Deze bouwlocatie was echter OOK aan de Canadalaan, totaal dus 2 projecten (Canadalaan en Overwinningsplein) met totaal 4 bouwlocaties (aan de Canadalaan).

De bewoners maakten zich zorgen over de totale overlast die door beide projecten zou ontstaan. Niet alleen de specifieke overlast van de bouwlocaties afzonderlijk, maar ook de verwachte verkeersoverlast en parkeerdruk die het geheel zou opleveren.

Niet alleen de Canadalaan, maar ook de in de nabijheid gelegen Bezettingslaan, Distributiestraat, Laan van de Vrede, Invasiestraat en Rode Kruislaan zouden de nodige hinder ondervinden.

De gemeente noemde de locaties aan de Canadalaan: “Noord Willemskanaal, GYAS en scholen Canadalaan”. Omdat deze bouwplannen, samen met het project “renovatie Overwinningsplein” een te grote overlast voor de huidige woonomgeving zouden veroorzaken, werd de Vereniging Bewoners Canadalaan opgericht om de belangen van de buurtbewoners te behartigen.

 

De schaapskudde in de Canadalaan.
De schaapskudde in de Canadalaan.

Doelstelling van de bewonersvereniging:

De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de Canadalaan en omgeving te Groningen en hen te vertegenwoordigen in alle zaken. betrekking hebbende op bouw en verbouw van zowel nieuwe als bestaande bebouwing, sociaal klimaat, leefbaarheid (zoals bijv. groenvoorziening, etc.) en (verkeers)veiligheid, alsmede de huidige en toekomstige ontwikkelingen hieromtrent aan de Canadalaan binnen het gebied dat wordt begrensd door de Invasiestraat, de A7, het Noord-Willemskanaal en het Overwinningsplein, te Groningen.

Zij tracht haar doel te bereiken door het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot tot de in art. 2 lid 1 van de statuten genoemde aandachtsgebieden en, indien noodzakelijk, door het verrichten van (rechts)handelingen.

 

zie ook onze nieuwsberichten