Meldingen doen bij de gemeente

Meldingen aan de gemeente Groningen kunnen worden gedaan via:

1. meldpunt stadsbeheer
Van Schendelstraat 11/15
Tel: 050 3671000

2. melding via de digitale kaart http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen/

3. melden via smartphone met de app Meldstad

Wil je een melding doen over een defecte lantaarnpaal, verzakte stoeptegels, zwerfvuil, afgebroken takken, onkruid of hondenpoep? Doe dan een melding met je smartphone.

MeldStad is een applicatie voor smartphones waarmee je makkelijk en overal een melding kunt doen.
Wil je een melding doen over een defecte lantaarnpaal, verzakte stoeptegels, zwerfvuil, afgebroken takken, onkruid of hondenpoep? Doe dan een melding met je smartphone.

Hoe werkt MeldStad?
1. Leg de locatie van het probleem vast via je GPS-positie of voer zelf een adres of locatie op de kaart in.
2. Maak een foto van het probleem.
3. Selecteer de categorie uit de lijst met veel voorkomende problemen. Geef eventueel een toelichting met meer informatie over het probleem.
4. Voer je contact gegevens in. Je mag een melding ook anoniem doen, maar dan kunnen we geen contact met je opnemen voor meer informatie of een terugkoppeling.
5. Verzend het probleem naar de gemeente Groningen.
6. De gemeente neemt je probleem in behandeling.

Waar vind ik mijn meldingen terug?
Op de digitale meldingenkaart kun je alle openstaande meldingen in de stad zien en kan je ook zelf online een melding doen. Op je telefoon kun je de status van je eigen melding zien.

Waar vind ik de applicatie?


Contact Meldpunt Stadsbeheer
tel. 050 367 10 00

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur.

Heeft u een dringende melding of calamiteit na openingstijden (bv. een aangereden lichtmast of een groot gat in de weg)? Neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844.

Branden er meerdere lichtmasten/lantaarnpalen in uw straat niet? Meld dit gedurende kantooruren telefonisch of ga naar de digitale meldingenkaart.
Wilt u een melding openbare ruimte doorgeven die niet tot de volgende werkdag kan wachten, belt u dan met telefoonnummer 050-367 1000 en spreek een boodschap in.

De gemeente zorgt voor het onderhoud van uw woonomgeving, waaronder het groen, de bestrating, de riolering, de verlichting, speelvoorzieningen en de verkeersvoorzieningen. Klachten hierover kunt u melden bij het Meldpunt Stadsbeheer.
U kunt ook rechtstreeks een melding doen in de digitale meldingenkaart of een melding doen met MeldStad op uw smartphone.

Adres wijkpost Zuid:
Van Schendelstraat 11/15
tel. 050 367 10 00

Melden van geluidsoverlast:

[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”http://gemeente.groningen.nl/geluid/overlast-van-evenementen-melden”]