L’histoire se répète…..

In het voorjaar van 2004 werden de bewoners aan de Canadalaan geconfronteerd met het project “Intense stad Groningen”, waarbij de voorkeur uitging naar nieuwbouw-projecten/hoogbouw op 35 verschillende locaties. De Canadalaan bleek zo’n locatie en de gemeente noemde destijds de 3 bouwlocaties aan de Canadalaan: “Noord Willemskanaal, GYAS en scholen Canadalaan”. De gemeente Groningen komt nu, in december 2021, opnieuw naar buiten met een plan voor nieuwbouw op de locatie Canadalaan1 / Laan van de Vrede 1.

“Wat in het vat zit, verzuurt niet”

Het ging zo. De afdeling Stadsontwikkeling nam het initiatief tot een gesprek met de Wijkraad Corpus den Hoorn. En eerst, nadat de Wijkraad Corpus den Hoorn was geïnformeerd en nadat een artikel in de wijkkrant “De Zuidwester” was gepubliceerd, werd het bestuur van de Vereniging Bewoners Canadalaan door Stadsontwikkeling gewezen op de nog te verschijnen editie van “De Zuidwester”, met daarin het bewuste artikel over het nieuwbouwproject. Kennelijk is het begrip “bewonersparticipatie” hier wat ruim geïnterpreteerd.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab