Leefomgeving en Gezondheid

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid.

Op de Atlas Leefomgeving verken en ontdek je (de kwaliteit van) jouw leefomgeving.  Je vindt informatie over geluidhinder, luchtkwaliteit, maar ook over monumenten of wandelroutes in je omgeving.

Check je plek

Hoe woon jij? Bekijk met één klik hoe jouw leefomgeving scoort. Je leefomgeving is namelijk belangrijk voor je gezondheid.
Hoe is de luchtkwaliteit? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven? Is er veel groen in je omgeving waar je kunt ontspannen?
Ook leuk voor als je wilt verhuizen en een indruk wilt krijgen van je nieuwe buurt.
Typ je adres in en krijg met een klik inzicht in de kwaliteit van jouw leefomgeving.

Op zoek naar een nieuwe woning?

Of naar een school of kinderdagverblijf?

Denk ook na over de luchtkwaliteit.

Ben je op zoek naar een nieuwe woning? Of naar een kinderdagverblijf of school voor je kind? Bij die keuze spelen heel veel zaken een rol. Denk ook eens na over de kwaliteit van de lucht op die plek. Op sommige plekken is er meer luchtvervuiling dan op andere plekken. Ben je vaak op een plek met veel luchtvervuiling? Dan kun je daar gezondheidsklachten van krijgen.

Overal in Nederland is er luchtvervuiling. Maar op sommige plekken is de lucht meer vervuild dan op andere plekken:

  • Dicht bij drukke wegen zitten er meer uitlaatgassen in de lucht.
  • Dicht bij veebedrijven vind je in de lucht meer fijn stof en endotoxinen.

Waar kun je op letten?

Kies je een nieuwe woning? Of een kinderdagverblijf of school voor je kind? Kies dan voor een plek met minder luchtvervuiling. Dat betekent een plek:

  • minstens 50 meter van een drukke weg. Een drukke weg is een weg waar iedere dag meer dan 10.000 auto’s en vrachtauto’s overheen komen.  Twijfel je of dat het geval is? Bel dan je gemeente;
  • minstens 300 meter van een snelweg;
  • minstens 250 meter van een groot veebedrijf.

Wil je de afstand van jouw locatie tot een drukke weg of tot een veebedrijf bepalen? Klik in google maps op de rechter muisknop en dan op ‘afstand meten’.

Let op: de afstanden die we hier noemen zijn richtafstanden. Het zijn geen scherpe grenzen. De lucht is niet op 290 meter van de weg heel vies, en op 310 meter van de weg helemaal schoon. Over het algemeen geldt: hoe verder van de drukke weg of een veebedrijf, hoe schoner de lucht en hoe kleiner de kans op luchtwegklachten en andere gezondheidseffecten.

GGD Leefomgeving

Onderzoek houtrook

GGD Groningen, Drenthe en Friesland hebben samen onderzoek gedaan naar overlast door houtrook. Er is onderzocht of het meten van fijnstof gebruikt kan worden als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook.

Bekijk hier het GGD-onderzoek ‘Eindrapport Overlast door houtrook’ (pdf, 4,7 MB).

Stook geen hout, of stook bewust!

Het is natuurlijk het beste om geen hout te stoken. Maak je toch je open haard of houtkachel aan?

Volg dan de volgende tips: Houtrook en gezondheid!

Stookwijzer

Het stoken van een vuurtje kan gezellig zijn. Maar helaas ook schadelijk voor gezondheid én milieu. Ga je hout stoken, bekijk dan eerst even de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven.

Stookalerts in de provincies

Met een stookalert roept het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Op deze pagina staan de actuele stookalerts: Stookalart (RIVM)

Luchtmeetnet

De website www.luchtmeetnet.nl is sinds 2014 beschikbaar.

Op basis van uw locatie wordt een kaart met de regionale luchtkwaliteitsverwachting voor de komende 24 uur getoond. In grafiek- en tabelvorm is de verwachting voor Stikstofdioxide (NO2), Fijnstof (PM10) en Ozon beschikbaar. De getoonde luchtkwaliteitsindex (LKI) geeft de mate van totale luchtverontreiniging door deze componenten weer. Op basis van de LKI voor uw locatie geeft de website een handelingsadvies. Uw computer/telefoon bepaald uw locatie in Nederland. Locaties vergelijken kan op uw telefoon door uw huidige locatie op te slaan.