Ledenvergadering 2014

Op 2 april 2014 houdt de vereniging de jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in de Immanuelkerk, aanvang 20.00 uur.

VBC

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Vorig verslag d.d. 10 april 2013
4. Financieel overzicht
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling contributie
7. Ontwikkelingen
8. Activiteiten
9. Doelstelling van de vereniging
10. Nieuwsbrief
11. Website
12. Buurtfeest
13. Rondvraag
14. Sluiting