Laan van de Vrede gestremd

De rijbaan van de Laan van de Vrede is enige tijd gestremd geweest in verband met de voorbereidingen van de reconstructie van het Julianaplein.

Ter plaatse werd de hoofdriolering vervangen. De stremming leverde niet veel verkeershinder op, omdat de stremming duidelijk met borden was aangeduid.

Fietsers moesten tijdelijke aan de andere kant van het Hoornsediep over het fietspad van en naar het centrum.

Binnenkort is de stremming weer voorbij.