Laadpalen in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren.

Volgens de gemeente Groningen is het belangrijk dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis. Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren fors uit. De mogelijke locaties om tot een dekkend netwerk te komen, zijn in kaart gebracht. Graag legt men een strategische plankaart met mogelijke locaties aan u voor.
Zo stelt de gemeente: “We nodigen u van harte uit om de kaart te checken. U kent uw buurt het beste. Zijn de locaties op de kaart volgens u ook geschikt? Zo niet, welke mogelijke problemen hebben wij over het hoofd gezien? Of heeft u een nieuwe locatie op het oog die niet op de kaart staat? Laat het weten via het reactieformulier”.

Beleid van de gemeente Groningen: Openbare laadpalen; naar een dekkend netwerk.

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren.
Elektrische voertuigen stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit. Dat is gunstig voor een schonere lucht en een beter klimaat. Ook zijn ze stiller. Veel elektrische auto’s rijden op groene stroom. Daarbij dragen ze bij aan de ambitie van de gemeente Groningen om CO2-neutraal te zijn in 2035. De gemeente ondersteunt elektrisch rijden dan ook van harte.

Lees meer over het beleid in de Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025. (na klikken wordt het document gedownload!)

Naar verwachting rijden er in 2025 ruim 16.000 elektrische voertuigen in de gemeente Groningen. De meeste eigenaren hebben geen eigen oprit bij huis. Daardoor kunnen zij hun auto niet opladen op eigen terrein. Deze mensen kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

Dekkend netwerk

De gemeente is voornemens om een dekkend netwerk van laadpalen aan te leggen binnen de gemeente Groningen. Er zijn op dit moment ruim 200 openbare laadpalen. Daar komen er de komende drie jaar naar schatting 400 bij. Het gaat om laadpalen op strategische plekken en laadpalen op verzoek van bewoners of bedrijven. Hiermee kan in de hele gemeente een openbare laadpaal worden geplaatst op loopafstand van de aanvrager.

Richtlijnen waar een laadpaal kan staan (na klikken wordt het document gedownload!)

Een laadpaal komt alleen bij parkeervakken van de gemeente Groningen die 24 uur per dag, zeven dagen per week openbaar toegankelijk zijn. Als de laadpaal is geplaatst, mogen de bijbehorende parkeervakken alleen nog worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen.

Buiten de Diepenring wordt de laadpaal geplaatst, maximaal 250 meter vanaf het adres van de aanvrager. Binnen de Diepenring is dat maximaal 500 meter.

De laadpaal komt voor of naast twee openbare parkeerplekken. Hij heeft twee oplaadpunten. Tenminste één van deze parkeerplekken wordt gereserveerd voor het openbaar laden van elektrische voertuigen. Het andere vak kan gereserveerd worden als standplaats voor elektrische deelauto’s.

De afstand tussen parkeervak en laadpaal dient 60 cm te zijn. Als laadpaal en parkeervak op dezelfde hoogte staan, kan deze afstand kleiner zijn.
Voor de voetgangers blijft er tenminste 90 cm loopruimte achter de paal over.

Laadpalen worden bij voorkeur geplaatst bij “haaksparkeervakken”. Dit zijn parkeervakken die dwars, met de korte kant tegen de weg aan liggen. Er moet tenminste 5 meter parkeerlengte overblijven.

De laadpaal wordt binnen 25 meter van de laagspanningskabel voor elektriciteit geplaatst. Deze kabel ligt onder de grond.

Richtlijnen waar een laadpaal niet kan staan en/of bij voorkeur liever niet wordt geplaatst:

Een laadpaal mag de vrije doorgang voor hulpdiensten niet hinderen. Een laadpaal wordt daarom niet voor de uitgang van een brandgang geplaatst.
Het plaatsen van de laadpaal mag de groei van bomen niet belemmeren. Waar nodig wordt een bomenspecialist om advies gevraagd.

Een laadpaal wordt bij voorkeur niet voor ramen van woningen geplaatst.
Een laadpaal wordt bij voorkeur niet in struikgewas geplaatst.

De plankaart:

Plankaart van de gemeente Groningen (klik op de kaart om naar de website van de gemeente te gaan)

Legenda:

 

 

  • Als U het niet eens bent met een locatie op de plankaart, dan kunt u bezwaar maken!
    • U kunt in juni reageren op de locaties op de plankaart. Gemeente Groningen leest en beoordeelt alle reacties en laat de indieners weten wat er gedaan is met de reacties. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u tot zes weken na publicatie van het verkeersbesluit een bezwaarschrift indienen. Ga hiervoor naar: gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken

Bron: Laadnetwerk van morgen

Overzicht oplaadpunten wereldwijd (dus ook in Groningen):