Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Peutz

Op vrijdag 28 augustus 2015 reikte burgemeester Peter den Oudsten een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer J.S.H. (Jan) Peutz. Jan Peutz heeft zich vanaf 1977 op verschillende manieren intensief en succesvol ingezet voor de Koninklijke Vereeniging. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Peutz 1Jan Peutz, van beroep dierenarts, is van 1977 tot 1986 als vrijwilliger en vanaf 1986 als bestuurslid betrokken bij de Koninklijke Vereeniging, in het bijzonder bij de hippische activiteiten. Sinds 2001 is Jan Peutz voorzitter van de Hippische Commissie. Ook is hij sinds 1988 wedstrijd-dierenarts en geeft hij als voorzitter leiding aan de organisatie van ’t Peerdespul’.

Contacten
Jan Peutz beschikt over tal van nationale en internationale contacten en zijn inzet heeft in hoge mate bijgedragen aan de goede naam die het Groninger Concours in de Hippische wereld heeft. Dankzij zijn contacten maakte tijdens de Ontzetvieringen onder meer de Royal Horse Artillery uit Engeland en het Nordrhein-Westfälisches Landgestüt uit Warendorf deel uit van het programma.

Rapport
Daarnaast was Jan Peutz lid van het platform dat door het Hippisch Platform Drenthe is opgericht om de risico’s in kaart te brengen van vernatting van natuurgebieden en de risico’s die dit met zich meebrengt voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de volksgezondheid. Het gepresenteerde rapport heeft veel reacties opgeroepen en vormt onderwerp van gesprek met lokale, regionale en landelijke overheden. De specifieke inbreng van Jan Peutz was hierbij van groot belang.

Bron: Stadsnieuws

Jan Peutz is dierenarts bij het Diergeneeskundig Centrum Paterswoldseweg