Kapvergunning

Wilt u bomen kappen, fors snoeien of beplanting verwijderen? U hebt in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

In de volgende gevallen hebt u een vergunning nodig:

Het kappen van bomen waarvan de doorsnede van de stam groter is dan 20 cm op 1.30 m boven maaiveld
Het verwijderen van houtopstanden (beplanting) met een minimale oppervlakte van 100 m2
Het kandelaberen, knotten of verplanten van bomen

Machtiging
U mag alleen uw eigen houtopstand kappen en niet dat van anderen tenzij u hiervoor schriftelijk gemachtigd bent.

Herplantplicht
De gemeente kan u verplichten een nieuwe boom te planten als daar voldoende ruimte voor is. De gemeente schrijft dan voor:
*de boomsoort
*de grootte/dikte (kwaliteit) van de boom
*de uiterste plantdatum

Leges
Voor de aanvraag omgevingsvergunning (kapactiviteit) moet u leges betalen conform de legesverordening.

Aanvragen
De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kunt u aanvragen bij het Loket Bouwen en Wonen of via het Omgevingsloket online (zie hieronder).
Zodra u een vergunning hebt aangevraagd ontvangt u binnen 5 werkdagen (servicenorm) een bericht of uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Wachttijd
De vergunningprocedure is maximaal 14 weken: acht weken, eenmalig te verlengen met zes weken (indien noodzakelijk).
Let op: na vergunningverlening moet u zes weken de bezwaartermijn afwachten voordat u mag kappen.

Contact Loket Bouwen en Wonen:

Harm Buiterplein 1
9723 ZR GRONINGEN

T 050 367 81 11
F 050 367 80 90
E loketbouwenenwonen@groningen.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
09.00-13.00 uur: vrije inloop zonder afpraak
13.00-17.00 uur: alleen op afspraak

Postadres
Postbus 7081
9701 JB GRONINGEN

Afspraak maken
Wilt u langskomen bij het Loket Bouwen & Wonen? U bent tussen 09.00 en 13.00 welkom zonder afspraak. Het kan zijn dat u dan even moet wachten. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan dit alleen op afspraak.
[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”https://eloket.groningen.nl/ufs4/ufsmain?ebz=1_1396285585802&PRODUCTCODE=992&formid=AFSPRAKEN”]

Omgevingsloket online

[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”https://www.omgevingsloket.nl”]