Hoogbouw GYAS afgeblazen

Hoogbouw Canadalaan van de baan
‘Roeiclub Gyas verbouwt botenhuis ingrijpend’
Door Jan Schlimbach (Dagblad van het Noorden – januari 2008)

GRONINGEN • De bouw van een jongerenflat bij het botenhuis van roeivere­niging Gyas aan het Noord-Willemskanaal is van de baan. Woning­bouwcorporatie De Huis­meesters zegt dat milieu­bepalingen en de problematiek rond het Julia­naplein de bouw in de weg zitten.
De Huismeesters is al de twee­de ontwikkelaar die stukloopt op de bouwlocatie die in het kader van het bouwprogram­ma De Intense Stad door de ge­meente Groningen in de etala­ge werd gezet. Eerder zag bou­wer Ballast-Nedam geen brood in het project.
gyas-huismeesters
De bewoners van de Canadalaan, die zich steeds hebben verzet tegen de bouw. zijn opgetogen nu de bouwplannen voor onbepaalde tijd in de ijskast verdwij­nen.

Roeivereniging Gyas, die in de plannen van de Huismeesters een nieuw en veel groter botenhuis zou krijgen, heeft intussen een eigen uitbreidingsplan klaar. De verbou­wing van het botenhuis begint dit voorjaar.

Henk Zaagman, manager wonen van De Huismeesters, veronderstelt dat de gemeente waarschijnlijk nooit een bouwvergunning zou hebben afgegeven voor de jongeren­flat. “De milieubelasting is er dusdanig dat er een he­leboel maatre­gelen zouden moeten worden geno­men.”

Daarnaast zit de verkeers­problematiek op het Juliana­plein de ontwikkeling op de Gyas-locatie in de weg. Ge­meente, provincie en Rijkswa­terstaat gaan de komende ja­ren ernstig nadenken over op­lossingen voor het verkeers­plein. In enkele scenario’s wordt gewerkt met fly-overs die rakelings langs het boten­huis van Gyas zijn gepland.

Zaagman zegt dat De Huis­meesters voorlopig niet meer naar de Gyas-locatie omkijken. Volgens hem heeft de gemeen­te de plek niet ten onrechte on­der de aandacht gebracht. “Het was een uitdaging om daar te bouwen. Er valt echter nie mand iets te verwijten.”

• BOTENHUIS
Studentenroeivereniging Gyas begint dit voorjaar nog met de verbouwing van het 21 jaar oude botenhuis. Het onderkomen is verouderd. Bovendien telt de vereniging zo’n 600 leden, terwijl het gebouw was gebouwd voor 400 leden. Het onderkomen wordt naar een ontwerp van AAS-Architecten met zes meter ver­lengd. Op de uitbreiding wordt een verdieping gebouwd. Door interne aanpassingen wint de vereniging veel aan ruimte. De uitbreiding moet voor de eerst­volgende KEI-week voltooid zijn. Gyas hoopt met de nieuwe ac­commodatie veel nieuwe roeiers aan zich te binden.