Hondenbeleid

De gemeente Groningen stuurde op 2 februari 2011 het volgende e-mailbericht:

U heeft naar aanleiding van een brief of mail met voorstellen voor nieuwe hondenuitlaat- en uitrengebieden in de stad gereageerd. Samen met u hebben bijna 600 mensen aanvullingen en opmerkingen gestuurd bij de plannen voor nieuwe uitlaat- en uitrengebieden. Op dit moment worden al deze reacties bekeken en waar mogelijk verwerkt. Er tekent zich een duidelijke lijn af in de reacties: veel mensen hebben aangegeven moeite te hebben met het aanlijngebod en zijn van mening dat er in hun wijk te weinig uitrengebieden staan ingetekend.

Meer en grotere uitrengebieden
Uit de reacties kwam naar voren dat veel hondeneigenaren ontevreden zijn over het aantal hondenuitrengebieden. Ook de omvang ervan is wat veel mensen betreft ontoereikend. De gemeente wil hondenbezitters tegemoet komen door aan de hand van de binnengekomen suggesties de locaties voor hondenuitren- en uitlaatgebieden nog eens zorgvuldig te bekijken en waar mogelijk te verruimen.
Bij het zoeken naar de nieuwe uitren- en uitlaatgebieden staat het aanlijngebod niet ter discussie; deze regel is al geruime tijd van kracht in de gemeente Groningen.

Nieuwe hondenregels gaan later in
Het afwegen, bespreken en inpassen van nieuwe suggesties is een tijdrovende klus. Daarom gaan de nieuwe regels (hondenpoep opruimen, opruimmiddel mee) later in dan de oorspronkelijk geplande 1 maart. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regels nu op 1 mei 2011 ingaan, behalve in de Korrewegwijk en De Hoogte, daar zijn deze spelregels al ingevoerd.

Hoe gaat het nu verder?
De gemeente werkt nu aan een nieuwe indeling van de hondenuitlaat- en uitrengebieden. Alle hondenbezitters en de bewonersorganisaties ontvangen een kaart met de hondenuitlaat- en uitrengebieden in hun wijk, plus een overzicht van de spelregels. Daarop kunt u dan opnieuw reageren. U ontvangt dan ook weer antwoord van ons.

Hoezo (honden)beleid?
De gemeente heeft op reacties gevraagd van de bewoners. Op het Overwinningsplein konden de belangstellenden aangeven waar d gemeente Groningen rekening mee zou moeten houden. Met behulp van gekleurde punaises kon worden aangegeven wat volgens de bewoners zeker zou bijdragen aan een “gewenst” hondenbeleid. Hieronder enkele afbeeldingen van de stand op het Overwinningsplein en de kaart, waarop men in kleur kon aangeven wat tot uitren- en losloopgebieden zou moeten worden gerekend.

Tot op heden heeft de gemeente helaas totaal GEEN rekening gehouden met de wensen van de buurtbewoners.

Kijk voor meer informatie over de regels in uw wijk bij het uitlaten van honden op www.mijnwijk.groningen.nl en klik op het woord hondenbeleid.