Herziene bestemmingsplan “Noordoosthoek Hoornse Meer” ter inzage

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een gebrek geconstateerd in het oorspronkelijke bestemmingsplan betreffende de “Noordoosthoek Hoornse Meer” (RvS 09-11-2016, nr. 201602732/1/R4).

Daarom heeft de gemeente Groningen het bestemmingsplan aangepast en ter inzage gelegd m.i.v. 2 maart tot en met 12 april 2017.

De digitale bestanden zijn te vinden op: plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Zie ook onze eerdere berichten:
https://canadalaan.nl/uitbreiding-hoornsemeer-de-stad-aan-het-water/
https://canadalaan.nl/inspraak-voorontwerp-bestemmingsplan-noordoosthoek-hoornse-meer/
https://canadalaan.nl/voorontwerp-bestemmingsplan-noordoosthoek-hoornse-meer-gereed/