Gezondheidscentrum Canadalaan – aangepast ontwerp

Zoals wij in een eerder bericht hebben gemeld zal aan de Canadalaan 10 een nieuw gezondheidscentrum worden gevestigd.

Het oorspronkelijke plan is enigszins aangepast omdat er inmiddels een aantal zorgverleners is die voor eigen rekening en risico zullen gaan participeren in de ontwikkeling van het centrum, waardoor er nu sprake is van een volwaardig gezondheidscentrum met meerdere disciplines.

Gezondsheidscentrum Canadalaan voorzijde

Apotheek De Wiljes, die op dit moment is gevestigd aan het Overwinningsplein, zal verhuizen naar het nieuwe gezondheidscentrum. Voor zover op dit moment bekend is zal in het gebouw tevens een dokterspost, een fysiotherapie-praktijk en een psychotherapie-praktijk komen.

Naar verwachting zal binnen de fysiotherapie-praktijk, met meerdere gespecialiseerde fysiotherapeuten, allerlei therapievormen worden aangeboden, terwijl in de psychotherapie-praktijk door een zeer ervaren psychotherapeut psychotherapie zal worden aangeboden.

Het oorspronkelijke ontwerp is enigszins aangepast. Om iedereen voldoende onderdak te kunnen bieden is over het gehele oppervlakte van het pand een 1e verdieping gesitueerd.

Zo zal het gebouw er aan de parkzijde en aan de achterzijde uit komen te zien.

Gezondsheidscentrum Canadalaan achterzijde

Gezondsheidscentrum Canadalaan parkzijde