Gemeenteraad 19 februari 2014

met onder meer de agendapunten:

  1. Nota Ruimtelijke Kwaliteit (raadsvoorstel 16 januari 2014, GR14.4130252)
  2. Carrousel sporthal Europapark en herinrichting Corpus den Hoorn (collegebrief 10 januari 2014) + Planvorming sporthal Europapark en De Wijert (raadsvoorstel 10 januari 2014, GR14.4120273) + Herinrichting sportpark Corpus den Hoorn (raadsvoorstel 10 januari 2014, GR14.4120178)
  3. Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ (raadsvoorstel 24 januari 2014, GR14.4147725)