Gemeentelijke herindeling

Grote herindeling provincie Groningen: van 23 gemeenten (voor 2018) terug naar 6

Grenzeloo-gunnen schetsmatige weergave

Dit is het advies van de commissie-Jansen, die het afgelopen half jaar heeft onderzocht hoe de bestuurlijke toekomst van onze provincie eruit moet zien.

De zes nieuwe Groninger gemeenten

1. Hogeland: De Marne, Winsum, Bedum een deel van Eemsmond (exclusief het industrie- en havengebied) en een stukje Zuidhorn.

 2. Westerkwartier: Grootegast, Leek, Marum en rest van Zuidhorn.

 3. Stad Groningen: Groningen, Ten Boer, Haren en een deel van Slochteren (grenscorrectie voor Meerstad).

 4. Eemsdelta: Haven- en industriegebied Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, deel van Slochteren en een deel van Oldambt.

 5. De Compagnie: Hoogezand-Sappemeer, deel van Slochteren, Menterwolde, Veendam en Pekela.

 6. Oost-Groningen: Deel van Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde.

 (De namen van de nieuwe gemeenten zijn werktitels.)

Forse sociaal economische en maatschappelijke opgaven
 Volgens de commissie, die werkte in opdracht van de Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen, staat Groningen voor forse sociaaleconomische en maatschappelijke opgaven. De werkgelegenheid daalt, het besteedbaar inkomen ligt een flink stuk onder het landelijk gemiddelde en er zijn relatief veel jonge werklozen en mensen in sociale werkvoorzieningen. Daarnaast is de financiële positie van veel Groninger gemeenten zwak, terwijl er nog meer bezuinigd moet worden. Daar staat tegenover dat zich in de provincie tal van kansrijke ontwikkelingen voordoen, die volgens de commissie met onvoldoende daadkracht worden opgepakt.

 Huidige bestuurlijke inrichting niet toereikend
 De commissie-Jansen concludeert dat de huidige bestuurlijke inrichting van onze provincie met 23 gemeenten niet toereikend is om deze vraagstukken succesvol aan te pakken. Daarom adviseert ze om binnen nu en uiterlijk eind 2017 te komen tot zes nieuwe gemeenten.

 Grenzeloos gunnen
 Het proces van herindeling moet volgens de commissie-Jansen vooral ook een cultuurverandering zijn, die gericht is op vertrouwen en gunnen. De commissie stelt vast dat Groninger gemeenten elkaar niet veel gunnen en elkaar onderling beconcurreren, zelfs als dat in het nadeel is van het geheel. Daarbij is sprake van een strijd om de macht tussen de stad Groningen en de Ommelanden en tussen de stad en de provincie. De nieuwe mentaliteit in onze provincie zou er één moeten zijn van ‘grenzeloos gunnen’.

 Provincie als regisseur
 De commissie raadt de her in te delen gemeenten aan om een gezamenlijke toekomstvisie te maken. Hier zouden de inwoners van de gemeenten nauw bij betrokken moeten worden. De provincie moet de rol krijgen van regisseur, die het initiatief neemt in deze grote bestuurlijke herinrichting.

Hieronder het volledige rapport:

[advanced_iframe securitykey=”7f99baaa4e366aa0e6f7324b7bb01b2310278446″ src=”https://canadalaan.nl/extra/Grenzeloos_Gunnen_28_02_2013.pdf”]