Geen inloopavond maar presentatie over komst Jumbo-supermarkt.

JUMBO-logo

In de uitnodigingen die zijn slechts in een zeer beperkte oplage en in de directe nabijheid van de bouwlocatie werden verspreid was vermeld dat op woensdag 26 november 2014 een inloopavond was georganiseerd voor de omwonenden en winkeliers van het Overwinningsplein. Deze inloopavond zou starten om 19.00 uur. Zie onze eerdere berichtgeving van 25 november 2014.

Tot verbazing van de aanwezigen, die overigens in groten getale waren verschenen, was geen sprake van een inloopavond maar van een presentatie. Enkele belangstellenden kwamen daardoor te laat en konden slechts constateren dat de presentatie/voorlichting al ver was gevorderd.

entree -anker

Tijdens de powerpoint-presentatie werd een aantal afbeeldingen getoond waardoor de aanwezigen zich een beeld konden vormen van de plannen, vragen konden stellen en zich konden afvragen hoe het toch mogelijk was dat de direct betrokken ondernemer “Het Anker” zei niets te weten van de plannen. Deze elektronicaspecialist is sinds 1964 actief in het zuiden van de stad Groningen en stelt dat u bij hen aan het juiste adres bent op het gebied van kennis, ervaring, service en persoonlijke advies. De ondernemer zal echter moeten wijken vanwege de komst van de Jumbo.

gevel -anker miele -anker

Op de plaats waar nu “Het Anker” is gehuisvest zal straks de hoofdingang van de Jumbo worden gesitueerd. De gevel ziet er dan zo uit:

IMG_1930-web

Ten behoeve van de bouw zullen enkele garageboxen (in particuliere eigendom) moeten wijken. Aan de Jennerstraat zullen enkele zaken verdwijnen, zoals de zwemschool Ebert, discounter Kaan en de kringloopwinkel Goudgoed.
goudgoed

kaan-discounter-groningen

zwemschool Ebert

Vanuit de lucht kunt u het beste zien hoe groot de supermarkt zal worden. De voorgevel ligt weliswaar aan het Overwinningsplein maar de achtergevel is aan de Jennerstraat.

IMG_1929-web

De bovenzijde van de hieronder afgebeelde plattegrond betreft de ingang aan het Overwinningsplein. Het donkerder gekleurde horizontale vlak aan de onderzijde betreft het magazijn van de Jumbo.

IMG_1933-web

Waar op dit moment de ingang van de zwemschool Ebert is, zal straks de laad- en losplaats van de goederen zijn.

IMG_1932-web

Aan de zijde van de Henri Dunantlaan verdwijnt de openbare weg en deze zal plaatsmaken voor de supermarkt en daaronder een parkeergarage voor 72 auto’s. De ingang van de parkeergarage is hieronder afgebeeld.

IMG_1931-web

Wilt u zien waar u straks kunt parkeren? Zoek alvast een plaatse uit op de onderstaande plattegrond. De ingang/uitgang is aan de rechterzijde.

IMG_1934-web

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de bouw van de supermarkt al een voldongen feit is. Niets is echter minder waar. Er zijn nog enkele zaken uit te voeren alvorens het zover is, zoals:

  1. Bouw/sloopvergunningen moeten worden aangevraagd.
  2. Het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd.
  3. Garageboxen van particulieren moeten worden aangekocht.
  4. Vervuilde grond (afkomstig van een benzinepomp en enkele garagebedrijven aan de Jennerstraat) moet worden gesaneerd.
  5. Hier en daar moet de huur worden opgezegd (contracten, looptijd, etc).
  6. Inspraak.
  7. Bezwaren tegen de bouw kunnen worden ingediend.
  8. etc.
  9. etc.

 
Wij zullen de ontwikkelingen volgen en zonodig houden wij u daarvan op de hoogte.