Fietssnelweg Assen-Groningen nadert Canadalaan.

Begin 2015 is het idee voor een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen verlenen actief medewerking. In 2016 hebben 5 creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld uitgewerkt van hoe dit fietspad eruit kan zien. Deze visies zijn in 2017 verder uitgewerkt in een verkenning; de zogenaamde Eindbeeldstudie:


(Bron: provincie Drenthe)

Vanaf 2018 worden de resultaten uit de Eindbeeldstudie verder uitgewerkt voor besluitvorming door de gemeenteraden (en indien nodig de provinciale staten). Dit gebeurt met de betrokken belanghebbenden. Daadwerkelijke realisatie van de Fietssnelweg is afhankelijk van die besluitvorming en van de te doorlopen procedures.

Hieronder staat de Samenvatting van de Eindstudie:

Meer informatie:

Voor meer informatie of vragen over de fietssnelweg kunt u contact opnemen met José Verbrugge via telefoonnummer 0592 365 555 of post@drenthe.nl onder vermelding van het onderwerp fietssnelweg.

NOTA BENE: Op de website van de provincie Drenthe is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

(Bron: provincie Drenthe)