Extra algemene ledenvergadering 25-11-2015

UpcomingEvents

De extra algemene ledenvergadering wordt gehouden op 25 november 2015 in het schoolgebouw Canadalaan nr. 8, aanvang 20.00 uur.
Deze vergadering is een uitvloeisel van de jaarlijkse ledenvergadering gehouden op 25 maart 2015.

Wij nodigen de leden van de Vereniging Bewoners Canadalaan hiervoor graag uit.
(Agenda en verslag 25-03-2015 werden u separaat toegezonden)