Eenrichtingsplan

Eenrichtingsplan na de afsluiting van de Canadalaan.

Voorstel Vereniging Bewoners Canadalaan

Na de herinrichting van het Overwinningsplein is de Canadalaan afgesloten voor alle verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. De Canadalaan werd met name in het spitsuur door “wijkvreemde” automobilisten gebruikt als sluiproute. Ze probeerden via het Overwinningsplein, de Canadalaan en de Laan van de Vrede op de Paterswoldseweg uit te komen om zo hun weg te kunnen vervolgen. In 99 van de 100 keer negeerden de automobilisten de geslotenverklaring op de Laan van de Vrede, tussen de Invasiestraat en de Paterswoldseweg, hetgeen onveilige situaties opleverde.

De Vereniging Bewoners Canadalaan heeft vervolgens veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente Groningen, omdat wij van mening waren dat het niet alleen bij de genoemde afsluiting moest blijven. Om de verkeerscirculatie goed te regelen zou het bestaande eenrichtingsplan moeten worden aangepast. De gemeente pakte dit idee uiteindelijk op en koppelde dit aan het project “Veilige schoolomgeving”