Ecologische zone en zwerfvuil

Het is algemeen bekend dat de gemeente Groningen er zeer veel belang aan hecht om de ecologische zone in stand te houden. Het beleid is sterk gericht op behoud van de zone, zoals blijkt uit de stelling van de gemeente dat voor iedere gekapte boom weer een nieuwe moet worden geplant. Veel Groningers zullen dit beleid van harte ondersteunen. Bomen worden alleen maar gekapt, omdat zij ziek zijn of een gevaar voor de omgeving vormen. Kijk maar in de Concourslaan, daar zijn de bomen niet gekapt om een bredere (2e) rijbaan te creëren, maar omdat ze ziek waren.

In de Canadalaan is het anders geregeld. De ecologische zone wordt wel telkens genoemd, maar de nieuwe bomen, die in de plaats moesten komen voor de bomen die in de loop der jaren zijn verwijderd, moeten nog steeds worden geplant.

Toch neemt de gemeente maatregelen ten behoeve van de ecologische zone, hetgeen uit onderstaande afbeeldingen mag blijken: